• Best Price
  • New Arrivals
  • Best Sellers
  • Business Books
  • Fiction
  • Books For Teen
  • Picture & Activity Books

HACHETTE BOOKS

HACHETTE BOOKS

Hachette Book Group (HBG) is a publishing company owned by Hachette Livre, based in New York. Hachette is a division of the third largest trade and educational book publisher in the world. The mission of Hachette is: To publish great books well. Today, Hachette publishes approximately 1,400+ adult books, 300 books for young readers, and 450 audiobook titles (including both physical and downloadable-only titles). Hachette focus on the books line: Business Books,Fiction,Books For Teen, Picture & Activity Books,...

Tập đoàn sách Hachette (HBG) là một công ty xuất bản thuộc sở hữu của Hachette Livre, có trụ sở tại New York. Hachette là một bộ phận của nhà xuất bản sách giáo dục và thương mại lớn thứ ba trên thế giới. Phương châm của Hachette là luôn cố gắng tìm kiếm, chọn lọc để xuất bản những cuốn sách hay, mang đến cho độc giả những kiến thức bộ ích. Ngày nay, Hachette xuất bản khoảng hơn 1.400 cuốn sách nhiều thể loại dành cho đối tượng người lớn, 300 cuốn sách dành cho độc giả trẻ và 450 đầu sách audiobook (bao gồm cả các tựa sách chỉ có thể tải xuống và vật lý). Hachette tập trung vào dòng sách: Sách kinh doanh, Tiểu thuyết, Sách dành cho thiếu niên, Sách ảnh & Hoạt động, ...

  • Gợi ý dành riêng cho bạn
  • Sách đang theo dõi