• Deals of the Month
 • New Arrivals
 • Best Sellers
 • Business Books
 • Personal Development
 • Fiction
 • Books for Teens
Children's Books
 • Education
 • Picture & Activity Books
 • Science & Geography
 • Society & Social Sciences

HARPER COLLINS

HARPER COLLINS

Nhà xuất bản Harper Collins là nhà xuất bản sách lớn thế giới (được thành lập năm 1989). Harper Collins là nhà xuất bản sách hướng đến khán giả người lớn, với các danh mục như: tiểu thuyết, sách nhân vật công chúng, sách kinh doanh. HarperCollins xuất bản khoảng 10.000 cuốn sách mới mỗi năm bằng 17 thứ tiếng và có danh mục in và kỹ thuật số gồm hơn 200.000 đầu sách. Ở Việt Nam, nhà xuất bản Harper Collins được người đọc biết đến với cuốn sách nổi tiếng “A Game Of Thrones”.

Harper Collins Publishers is one of the world's largest publishing in the world (founded 1989). Harper Collins is a book publisher directed to adult audiences, with categories such as: fiction,Personal Development, Business Books. HarperCollins publishes approximately 10,000 new books every year in 17 languages, and has a print and digital catalog of more than 200,000 titles. In Vietnam, Harper Collins Publishers  is known to the reader for its famous book “A Game Of Thrones”.

 

 • Gợi ý dành riêng cho bạn
 • Sách đang theo dõi