• New Arrivals
  • Best Sellers

MCGRAW HILL BOOK

MCGRAW HILL BOOK

Mcgraw Hill Book là một nhà xuất bản sách giáo khoa và thiết bị giáo dục Hoa Kỳ. Là một trong những nhà xuất bản giáo dục đứng thứ ba lớn nhất về cung cấp sách giáo khoa, phần mềm và dịch vụ giáo dục sau đại học. Tại Việt Nam, Mcgraw Hill Book được biết đến như một nhà xuất bản chuyên cung cấp sách kinh doanh.

Mcgraw Hill Book is a publishing textbooks and educational equipment for the United States. This is one of the "big three" educational publishers that provides customized educational content, software, and services for pre-K through postgraduate education. In Vietnam, Mcgraw Hill Book is known as a publisher specializing in providing business books such as: Instant repeat business: loyalty strategies that keep customers coming back,Instant promotions: tactics that get your business noticed and bring in customers,Digital Electronics: Principles and Applications

 

  • Gợi ý dành riêng cho bạn
  • Sách đang theo dõi