• New Arrivals
  • Best Sellers
  • Dictionaries & Languages
  • Teaching Resources & Education
PEARSON EDUCATION

PEARSON EDUCATION

Pearson là tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới, với hơn 25,000 nhân viên ở trên 70 quốc gia, với mục tiêu giúp mọi người tiến bộ trong cuộc sống thông qua con đường học tập. Pearson cung cấp các tài liệu giáo dục, công nghệ, chuẩn khảo thí, bằng cấp quốc tế và các dịch vụ giáo dục cho giáo viên và học viên, hướng người học ở mọi nơi trên thế giới vươn tới tầm cao hơn và phát huy năng lực của mỗi con người.
  • Gợi ý dành riêng cho bạn
  • Sách đang theo dõi